Ouderraad

OBS de Horizon heeft een zeer actieve Ouderraad (OR). Ieder jaar organiseert de OR een aantal activiteiten. Dit zijn allemaal activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Zij worden daarom dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vergoed. Om deze activiteiten toch te kunnen bekostigen wordt voor iedere leerling een vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld.

Klik hier voor de informatiebrief voor ouders over de vrijwillige ouderbijdrage.
Klik hier voor het formulier doorlopende machting om de vrijwillige ouderbijdrage automatisch te laten incasseren.

Door de leden van de OR (ondersteund door het team en andere vrijwilligers) worden op deze manier veel activiteiten georganiseerd en veel werk verzet voor de school en in het bijzonder de kinderen. Jaarlijks zorgt de ouderraad voor de invulling van de onderstaande activiteiten:

Voor iedereen die actief betrokken wil zijn bij de school en de ontwikkeling van de kinderen, bestaat de mogelijkheid om de OR te ondersteunen. Dit kan zoals gezegd als vrijwilliger bij de ondersteuning van de activiteiten. Maar wil je ook echt mee organiseren en je creativiteit inzetten? Word dan lid van de OR of meld je aan als klassenouder en zorg er ook voor dat de activiteiten zoals hierboven genoemd ook de komende jaren kunnen worden georganiseerd. Ook heeft u dan de mogelijkheid om mee te praten op en over de school. Dat is in het belang van uzelf maar vooral in het belang van uw kind(eren).

De OR bestaat uit de volgende leden:

Wouter Bierings (Leerkracht)
Roland van Eijk (Voorzitter)
Karenze Bellemakers
Jaap Barmentlo (Penningmeester)
Rianne Cruysen 
Sandy van de Boomen
Pascal van Hoek 
Len Knoops
Nicole Krekels 
Caroline van Berlo
Mindy de Boer
Manon de Leijer
Elsze Schiffer
Kristel Verdonschot

Voor meer informatie over de OR kun je altijd contact opnemen met één van de leden of een mailtje sturen naar:
or@obs-dehorizon.nl

Terug naar overzicht