Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

 

ENQUÊTE INFORMATIEAVOND

De informatieavond van donderdag 29 augustus jl. was redelijk goed bezocht. Helaas hebben we niet alle ouders mogen begroeten. Omdat we het erg belangrijk vinden dat we alle ouders bereiken tijdens deze avond, de leerkrachten geven immers informatie over de dagelijkse gang van zaken, speciale gebeurtenissen over de groep en over het leerstofaanbod van dit schooljaar, hebben we een korte enquête samengesteld. Met deze enquête willen we de ervaringen en behoeftes in beeld brengen. De opbrengsten gebruiken we dan weer voor de organisatie van de informatieavond in het nieuwe schooljaar. De enquete kunt u tot uiterlijk vrijdag 20 september sturen naar info@obs-dehorizon.nl of inleveren bij de groepsleerkracht.

Klik op onderstaande link om de enquête te openen.
Enquête informatieavond