Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 14
08-01-2016


HOERA EEN ZOON
Woensdag 6 januari is Miriam bevallen van een prachtige zoon. Hij luistert naar de naam Dries. Miriam en Paul van harte gefeliciteerd!

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom op onze school:
- Lies de Boer (groep 1)
- Sophie Verdonschot (groep 5)
- Valerie Verdonschot (groep 6)

Wij wensen Lies, Sophie en Valerie een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

ADRESSENLIJST LEERLINGEN
Omdat we de afgelopen weken diverse nieuwe leerlingen verwelkomt hebben op onze school, ontvangen alle ouders volgende week per mail een nieuwe adressenlijst.

OPEN DAG
Zondag 24 januari organiseren we weer de jaarlijkse open dag van 11:00 – 13:00 uur. Tijdens de open dag zullen er gezellige activiteiten plaatsvinden in de diverse groepen en zijn de teamleden en verschillende ouders aanwezig om nieuwe ouders informatie over onze school te geven. Korein Kinderplein en Peuterspeelzaal Pinkeltje zijn dan ook aanwezig.

Begin volgende week ontvangen alle kinderen een poster voor deze open dag. We vinden het fijn wanneer jullie deze poster zichtbaar op willen hangen op een raam. Ook dit jaar zal er, in plaats van een viering, een film gedraaid worden in de hal met in de hoofdrol: OBS de Horizon! Dus nodig je vrienden, familie en kennissen uit om gezellig bij ons op school een kijkje te komen nemen! Graag tot ziens op zondag 24 januari aanstaande.

Voor nieuwe ouders is er op maandag 25 januari en woensdag 27 januari van 08:30 – 12:00 uur de mogelijkheid om tijdens de kijkochtenden de school in bedrijf te zien.

ACHTERGEBLEVEN MATERIALEN
Na het kerstdiner zijn er nog verschillende borden en schalen blijven liggen in de keuken. Kijken jullie even of er iets tussen ligt

STUDIEDAG
Aanstaande maandag 18 januari staat de volgende studiedag gepland met het team. Deze dag zijn alle kinderen vrij!

De volgende onderwerpen staan centraal:
- Voorbereiden schoolbreed thema ‘Groei en Bloei’
- Evalueren en bijstellen groepsplannen en groepsoverzicht

JEUGD-EHBO
Als school zijn we in gesprek met een lokale aanbieder van jeugd-ehbo lessen. Deze lessen zouden als naschools aanbod op school kunnen worden verzorgd en zijn bedoeld voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Voordat we meer informatie kunnen geven over bijvoorbeeld kosten, cursusdata, cursusdag en train(st)ers, willen we inventariseren of er behoefte is aan deze lessen. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar directie@obs-dehorizon.nl. Vermeld erbij om welk kind/kinderen het gaat en welke cursusdag de voorkeur zou hebben.