Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 16
29-01-2016


NIEUWE LEERLING
Wij heten de volgende nieuwe leerling van harte welkom op onze school:
- Lieve van Bussel (groep 1)

Wij wensen Lieve een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

OPEN DAG
Afgelopen zondag heeft de open dag plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde open dag. Vele gezinnen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze school te bezoeken. Onder begeleiding van een ouder hebben ze gehoord, gezien en ervaren wat we allemaal doen op De Horizon en waar onze kracht ligt. Iedereen die betrokken is geweest bij deze geslaagde open dag willen wij via deze weg nogmaals hartelijk danken.

PRINS EN PRINSES
Vandaag zijn de prins en prinses van De Horizon bekend gemaakt. Prins Cas en prinses Robin zullen komende week over onze school regeren. Tijdens de viering van aanstaande maandag (1 februari) vindt de sleuteloverdracht plaats. Zijn jullie ook benieuwd? Kom dan maandagochtend gezellig kijken.

CARNAVAL (herinnering)
Nog één week en dan vieren we samen carnaval op De Horizon. De kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) zijn het eerste deel van de ochtend vrij en worden om 10:45 uur op school verwacht. Zij bouwen dan in de klas een klein feestje en gaan daarna samen lunchen (vergeet dus niet een lunchpakket mee te geven). Voor de kinderen van de bovenbouw geldt de normale lestijd; van 8:30 – 14:30 uur. Ook voor hen geldt: Denk aan je lunchpakket!

Van 12:45 – 14:30 uur barst het feest los in de hal. Tijdens het carnavalsbal wordt er voor de kinderen gezorgd voor drinken en iets lekkers. Ook zal er tijdens het carnavalsbal een modeshow georganiseerd worden en zullen de prins en prinses per klas een onderscheiding uitreiken aan de leerling die het leukst, grappigst, origineelst verkleed is.

Natuurlijk bent u als ouder(s) van harte welkom om met ons mee te komen feesten om 12:45 uur. Graag zelfs! Voor de ouders is er gratis koffie/thee te verkrijgen. Frisdrank en wijn/bier is (zodra De Klot binnen is) tegen betaling te verkrijgen.
TIJDENS HET CARNAVALSFEEST MOGEN DE KINDEREN SERPETINES UITGOOIEN, ECHTER SPUITSERPETINES EN CONFETTI ZIJN VERBODEN!!!

Met vriendelijke groet,
Carnavalscommissie De Horizon.

LEZING
De excellentiebrigade van PlatOO organiseert een lezing over de sociaal emotionele gevolgen van versnellen. Deze lezing wordt gegeven door Stijn Smeets. Hij is gepromoveerd op het onderwerp ‘sociale-emotionele effecten van versnellen in het onderwijs’. Naast leraren zijn ook ouders van harte welkom om aan te sluiten. De lezing vindt plaats op woensdag 9 maart van 14.00 – 16.00 uur. De locatie wordt op een later tijdstip bekend gemaakt in verband met het aantal aanmeldingen. Ben je geïnteresseerd en wil je de lezing bijwonen, dan kun je je tot uiterlijk vrijdag 5 februari aanmelden bij Corrie (corriebakens@obs-dehorizon.nl).

VORMSEL (ingezonden)
Vanuit de parochie (uit naam van pastoor Pieter Scheepers) hebben wij een brief ontvangen. Hierin wordt de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel aangeboden aan de kinderen van groep 8. De ouders van de kinderen uit groep 8 hebben hier een mail over ontvangen. Heb je de mail niet ontvangen dan kun je hier klikken voor de brief.

GGD (ingezonden)
De GGD Brabant Zuidoost organiseert een informatieavond voor ouders/verzorgers over bedplassen. Klik hier voor meer informatie over deze avond.

JEUGD-EHBO (herinnering)
Als school zijn we in gesprek met een lokale aanbieder van jeugd-ehbo lessen. Deze lessen zouden als naschools aanbod op school kunnen worden verzorgd en zijn bedoeld voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Voordat we meer informatie kunnen geven over bijvoorbeeld kosten, cursusdata, cursusdag en train(st)ers, willen we inventariseren of er behoefte is aan deze lessen. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar directie@obs-dehorizon.nl. Vermeld erbij om welk kind/kinderen het gaat en welke cursusdag de voorkeur zou hebben.