Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

HORIZONTAAL NUMMER 18
24-02-2016

VAKANTIEROOSTER 2016-2017
- Eerste schooldag  -  maandag 5 september 2016
- Herfstvakantie  -  maandag 24 oktober 2016 t/m vrijdag 28 oktober 2016
- Kerstvakantie  -  maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
- Carnavalsvakantie  -  maandag 27 februari 2017 t/m vrijdag 3 maart 2017
- 2de Paasdag  -  maandag 17 april 2017
- Meivakantie  -  maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017
- Hemelvaart  -  donderdag 25 mei 2017 + vrijdag 26 mei 2017
- 2de Pinksterdag  -  maandag 5 juni 2017
- Zomervakantie  -  maandag 17 juli 2017 t/m vrijdag 25 augustus 2017

De planning van de studiedagen is op dit moment nog niet bekend. Deze krijgt u later dit schooljaar.

THUISPROGRAMMA VEILIG LEREN LEZEN
Sinds dit schooljaar werken we met de nieuwste methode voor aanvankelijk lezen in groep 3, te weten Veilig Leren Lezen – Kim versie. Bij deze methode wordt ook software voor thuis aangeboden. De software wordt door ons beschikbaar gesteld voor de kinderen in groep 3. Kinderen kunnen dan op een leuke en gevarieerde manier thuis oefenen. Voor de leerkrachten is het tevens mogelijk om het thuisgebruik en de leesontwikkeling per kind te volgen. Ouders van de kinderen uit groep 3 ontvangen binnenkort via uitgeverij Zwijsen een mail waarin de persoonlijke inloggegevens verstrekt worden. Tevens wordt daarin meer informatie gegeven over de systeemeisen en de link om in te loggen.

Voor vragen/opmerkingen over dit programma kunnen jullie terecht bij de directie en/of groepsleerkracht(en).

VOORSTELLING HIPPE GASTEN
Zoals bekend valt onze school onder het bevoegd gezag van PlatOO. PlatOO staat voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in acht gemeentes in de regio Helmond/Eindhoven. Vanwege het 15-jarig bestaan van PlatOO, heeft PlatOO aan alle aangesloten scholen een cadeau aangeboden. Dit cadeau is een rock-concert voor kinderen, uitgevoerd door Hippe Gasten. Maandag 29 februari vindt dit rock-concert plaats op OBS De Ranonkel in Someren. Groep 1 t/m 5 bezoekt het rock-concert om 11.00 uur en groep 6 t/m 8 om 13.00 uur.

Momenteel wordt er volop geoefend om tijdens het rock-concert mee te kunnen zingen met de Hippe Gasten. Bijvoorbeeld het nummer ‘Tonnie van Tegenover’ (klik op de tekst om het nummer via Youtube te beluisteren). Vinden jullie het leuk om thuis ook te oefenen of om gewoon te luisteren, dan zijn de nummers van Hippe Gasten ook te vinden op Spotify en Youtube. Op www.hippegasten.nl vinden jullie meer informatie over deze rock-band.

ONDERZOEK TEVREDENHEID
Onze organisatie hecht veel waarde aan de tevredenheid onder ouders, kinderen en leerkrachten. Daarom wordt er, op initiatief van ons schoolbestuur PlatOO, om de twee jaar een onderzoek uitgezet om deze tevredenheid in kaart te brengen. Per gezin ontvangen jullie daarom eind deze week een mail met de inloggevens. Hiervoor wordt het mailadres gebruikt van de eerstgenoemde ouder/verzorger in ons administratiesysteem. In de meeste gevallen zal dit de moeder zijn. De uiterste reactietermijn voor dit onderzoek is donderdag 17 maart 2016.

De opbrengsten van dit onderzoek worden naast de medezeggenschapsraad, het team en het schoolbestuur ook met onze ouders besproken. De uitkomsten worden uitgewerkt in een plan van aanpak en gepubliceerd in de schoolgids en op onze website. Voor de opbrengsten is het daarom van groot belang dat we een hoge respons behalen. We hopen dan ook dat jullie de tijd willen nemen om deel te nemen aan dit onderzoek. Indien gewenst kunnen we op school een computer beschikbaar stellen, zodat het onderzoek op school ingevuld kan worden. Uiteraard zorgen we dan voor een lekker kopje koffie/thee.

BANKEN OPKNAPPEN
De banken in de hal van onze school zijn hard toe aan een opknapbeurt. Er zijn twee vaders die aangeboden hebben hier iets in te kunnen betekenen. Omdat het toch een behoorlijke klus is en wij de banken (vanwege de vieringen) niet al te lang kunnen missen, zijn we nog op zoek naar enkele ouders die hierbij willen helpen. Geïnteresseerde ouders kunnen zich melden bij Frank (directie@obs-dehorizon.nl).

GEEF MIJ EEN BOEK (ingezonden)
Op 20 februari is het project ‘Geef mij maar een boek!’ gestart. Boekverkopers van Nederland hebben de handen ineen geslagen om alle kinderen in Nederland in staat te stellen om thuis een eigen goedgevulde boekenplank te creëren. Wil je meer weten over dit project? Klik dan hier.

VIDEO-OPNAMEN
In het kader van kwalitatief goed en passend onderwijs zijn we als school continue in ontwikkeling. Alle scholen van PlatOO (ons schoolbestuur) kunnen met ingang van dit schooljaar gebruik maken van de expertise van een tweetal ambulant begeleiders. Zij hebben voorheen bij een ambulante dienst gewerkt en zijn nu in dienst van onze organisatie. Voor onze school is dat Mirjam Tops.

Mirjam ondersteunt leerkrachten bij hun (hulp)vragen en maakt daarbij ook gebruik van video-opnamen. Het hoofddoel van deze video-opnamen is dus om leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden slechts korte fragmenten van de opname gebruikt. Belangrijke uitgangspunten zijn: de sfeer in de klas, hulp aan individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt, de wijze waarop de leerkracht lesgeeft, de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en de interactie tussen de leerlingen onderling en de organisatie in de klas. Deze video-opnamen worden met de leerkracht (en eventueel met de intern begeleider/directeur) besproken en samen worden er afspraken gemaakt en acties uitgezet.

Mocht je bezwaar hebben dat jullie kind gefilmd wordt, dan kun je dit per mail kenbaar maken bij de directie. Het spreekt voor zich dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn en na gebruik worden vernietigd.

REKENTUIN EN TAALZEE (herinnering)
Inleiding: Sinds het vorig schooljaar werken we op school met Rekentuin en Taalzee. We hebben dit op basis van een pilot gedaan, waarbij we de ervaringen en meningen van onze kinderen in deze beslissing hebben meegenomen. Het resultaat was duidelijk! Rekentuin en Taalzee is HOT!

Wat is het?
Rekentuin en Taalzee zijn methode onafhankelijke adaptieve software programma’s waarmee kinderen overal (waar internet aanwezig is) kunnen oefenen. Een adaptief programma houdt in, dat er op basis van het niveau van jullie kind, automatisch geschakeld wordt in de moeilijkheid van de aangeboden opdrachten. Dit betekent dat jullie kind continu uitgedaagd wordt op zijn of haar niveau. Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de filmpjes op http://www.rekentuin.nl/ en http://www.taalzee.nl/.

Voor wie is het geschikt?
Voor iedereen. Rekentuin en Taalzee zijn geschikt voor spelers van 4 t/m 18 jaar van alle niveaus. Het “systeem” zorgt er namelijk voor dat er binnen 10 minuten opdrachten op niveau aangeboden wordt.

Groeikaart.
Op het moment dat je op de wolk klikt in het programma kun je “de groeikaart” van jullie kind zien. Hierop kun je zien hoe jullie kind ervoor staat en/of hij of zij nog geoefend heeft.

Ervaar het zelf.
Ben je nieuwsgierig geworden? Nodig je kind uit om de software aan jullie uit te leggen.