Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 11
20-11-2015


STUDIEDAG
Aanstaande maandag 23 november staat de volgende studiedag van het nieuwe schooljaar gepland. Deze dag zijn alle kinderen vrij!

Het team gaat zich deze dag richten op “afstemmen op onderwijsbehoeften”, waarbij we externe ondersteuning krijgen van Bureau Wolters. Naast een theoretische basis zullen we nadrukkelijk kijken naar de dagelijkse praktijk. Wat vragen kinderen? Wat betekent dit voor de rol van de leerkracht? Welke middelen/programma’s kunnen we inzetten of ontwerpen? Verschillende vragen waar we deze dag samen mee aan de slag gaan.

SINTERKLAASVIERING (herinnering)
Vrijdag 4 december vindt weer de jaarlijkse Sinterklaasviering op school plaats. Jullie zijn allen van harte welkom bij de viering die om 8:30 uur van start gaat! Deze feestelijke dag is, net als alle andere vrijdag, voor de onderbouw om 12:15 uur afgelopen en voor de bovenbouw om 14:30 uur. Zorg er dus voor dat de kinderen van de bovenbouw ook deze dag brood en drinken bij zich hebben voor de lunch. We gaan er samen een sfeervolle dag van maken.

OPROEP CREA
Zijn er ouders die zin en tijd hebben om ons woensdag 9 december 2015 te komen helpen tijdens de kerst crea-ochtend? We hebben al enkele ouders die zich opgegeven hebben. Mocht u zich niet opgegeven hebben en toch graag mee willen helpen…leuk! Laat het via een mail vóór 2 december 2015 weten aan Corrie (corriebakens@obs-dehorizon.nl). De crea staat in het teken van de kerstmarkt. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het goede doel.

GEZOCHT: OUDE SCHOENEN
De sinterklaaswerkgroep is op zoek naar oude schoenen en naar hooi. De schoenen willen we pimpen en gebruiken als decoratie in de hal. Wie o wie kan ons helpen? Oude schoenen en hooi graag inleveren in de oranje bak bij het lokaal van groep 1-2. Ook zijn we op zoek naar winterpenen of nepwinterpenen/nepwortels. Is er iemand of kent u iemand die ons hierbij kan helpen? Laat het Gaby, Sandy, Elly of Miriam weten. Alvast bedankt!

VOLLEYBALTOERNOOI
Volleybalvereniging LIVOC uit Liessel organiseert een volleybaltoernooi op woensdag 30 december 2015. Het toernooi zal plaatsvinden in de Smeltkroes, de sporthal van Liessel, tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Per groep wordt er 2 uur gevolleybald en kinderen uit alle groepen kunnen zich hiervoor opgeven. Daarbij houdt LIVOC de volgende verdeling aan: groep 1-2, groep 3, groep 4/5, groep 6, groep 7/8. Bij voldoende aanmelding kunnen we een team per groep opgeven. Voor de jongste kinderen (groep 1-2) is het een volleybalinstuif, nog geen toernooi. Voor deelname hoef je niet te kunnen volleyballen. Ter plekke worden de regels uitgelegd.

Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar m.vandenboomen@hotmail.nl, met vermelding van je naam en je groep. Je kunt ook het invulstrookje (klik hier) invullen en aan je leerkracht geven. Graag vóór 4 december 2015 aanmelden via mail of invulstrookje. Wanneer er meer duidelijkheid is over de aanmeldingen en het programma dan wordt met jullie gedeeld.

Mocht een van de ouder(s)/verzorger(s) mee willen als coach/leider voor die dag, geef dat dan ook even aan.