Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 03
11-09-2015


LUIZENCONTROLE
Begin deze week zijn alle kinderen gecontroleerd. Er zijn geen luizen gevonden. Naar aanleiding van onze oproep in de vorige Horizontaal, zijn er vier ouders die zich aangemeld hebben om te helpen. Dank jullie wel daarvoor.

INFORMATIEAVOND (herinnering)
De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 worden uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende informatieavond. De leerkrachten geven informatie over de dagelijkse gang van zaken, speciale gebeurtenissen over de groep en over het leerstofaanbod van dit schooljaar. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. We willen het belang van uw aanwezigheid tijdens deze avond(en) extra benadrukken. Wij hechten veel waarde aan goede communicatie en een prettige relatie. Gezien het programma en de inhoud van deze avond gaan wij er dan ook van uit dat u en/of uw partner deze avond aanwezig zijn. Mocht u echter toch verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit persoonlijk te melden bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

De informatieavond wordt voor alle groepen op één avond georganiseerd en wel op donderdag 17 september aanstaande.

Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.25 uur  : Algemene informatie van directie, MR, OR en werkgroep crea
19.25 – 20.15 uur  : Informatieronde in de groep
20.15 – 20.30 uur  : Vrije inloop in de groepen met de mogelijkheid om informatie te vragen

PROJECT DUURZAAMHEID
Maandag 14 september starten we met het schoolproject 'duurzaamheid'. Voor dit project zijn wij op zoek naar materialen. Het gaat hierbij om droog afval materiaal. Denk hierbij aan: blik, deksels, plastic flesjes, doosjes, wc-rollen, keukenrollen, plastic flacons, bierdopjes en wol/draad. Vanaf maandag 14 september komen er in de school 'big bags' te staan waar deze materialen in gestopt kunnen worden.

OPROEP HULP CREA
Vijf woensdagen per schooljaar staat er een gezellige crea-ochtend op de planning. Kinderen kijken hier erg naar uit en genieten er enorm van. Om deze crea-ochtenden te laten slagen zijn we op zoek naar hulp. Bent of kent u iemand (denkt u ook aan opa’s, oma’, familie, buren, bekenden) die ons wil helpen, laat het ons dan weten via het formulier: oproep crea-ouders. Klik hier om dit formulier te openen. Stop dit formulier a.u.b. voor 25 september 2015 in onze ideeën-bus, die te vinden is in de hal bij “ons hangplekkie”. Voor de organisatie is het prettig vooraf te weten wie er komen helpen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Graag nodigen wij iedereen die mee komt helpen met een crea-ochtend uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de crea en helpen we elkaar met ideeën en tips. De datum en het tijdstip van deze bijeenkomst krijgt u tijdig te horen.

Vragen? Kom gerust naar ons toe!
Vriendelijke groet,
Hanneke (hannekemunnich@obs-dehorizon.nl) en Miriam (miriamtoonen@obs-dehorizon.nl)

KINDERUNIVERSITEIT (ingezonden)
Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven organiseren in het schooljaar 2015-2016 wederom de succesvolle Kinderuniversiteit. Op zes woensdagen worden voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 kindercolleges verzorgd op de campus van beide universiteiten. De Kinderuniversiteit laat kinderen op een eenvoudige wijze kennismaken met wetenschap en technologie. Zij zullen het college van een “echte professor” volgen die daarna hun vragen beantwoordt. De toegang is gratis. Klik hier voor de nieuwsbrief.