Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 06

08-10-2015


LET OP!! VIERING VERVALT
In verband met een gezamenlijke afsluiting van het project duurzaamheid komt de viering van vrijdag 9 oktober te vervallen.

VERRASSINGSDAG
Vrijdag 16 oktober vindt de jaarlijkse verrassingsdag plaats. Het thema van dit jaar is: EXPEDITIE HORIZON! Alle kinderen hebben vandaag een brief ontvangen, waarin meer informatie te lezen is. Klik hier voor de brief van groep 1 t/m 4 en klik hier voor de brief van groep 5 t/m 8.

LEERLINGENTELLING
Vanuit het ministerie van OCW krijgen alle directeuren van de basisscholen in Nederland de opdracht om op 1 oktober het aantal kinderen op hun school te tellen. Op basis van deze telling ontvangen de scholen hun bekostiging vanuit OCW.

Op 1 oktober 2015 telt onze school 128 kinderen. Dat betekent een groei van +1 kind ten opzichte van het vorig schooljaar. Met dit aantal kinderen zijn we wederom in staat om relatief kleine groepen te formeren en onze visie ‘als kleine’ en laagdrempelige school uit te blijven dragen.

Om de komende jaren goed zicht te blijven houden op de leerlingenaantallen is het voor ons van wezenlijk belang om te weten hoeveel aanmeldingen we de komende jaren kunnen verwachten. Vooral voor de lange termijn ontbreken deze gegevens, omdat in de praktijk blijkt dat kinderen pas aangemeld worden als ze 3 of zelfs 3,5 jaar oud zijn. Dit wordt mede vanuit de overheid en de gemeente gestimuleerd. U kunt uw kind echter al in een eerder stadium vrijblijvend aanmelden. De aanmelding verplicht u tot niets (in Nederland bestaat immers vrijheid van onderwijskeuze), maar biedt de school wel de mogelijkheid om te sturen op de lange termijn. Wij zouden het daarom erg op prijs stellen, wanneer u uw kind(eren) al in een vroeg stadium (het kan al vanaf 6 maanden) aanmeldt op onze school. Op die manier krijgen we meer zicht op de leerlingenaantallen, zodat we beter in staat zijn om realistische meerjarenplannen op te stellen voor onderwijskundige ontwikkelingen, huisvesting en personeel. U kunt het aanmeldformulier opvragen bij de directie van de school. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

NIEUWE KINDERMEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Met trots kunnen we melden dat we weer een nieuwe kindermedezeggenschapsraad hebben. De afgelopen week is de nieuwe KMR voor de eerste keer bij elkaar gekomen om de speer-/actiepunten voor het schooljaar 2015-2016 vast te stellen.

Dit schooljaar vertegenwoordigen Maud (groep 7), Niek (groep 7), Ise (groep 7), Rik (groep 8), Wies (groep 8) en Loraine (groep 8) onze kinderen op school.
IMG_3608.JPG