Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 08
22-10-2015


RAPPORTAGE SEO
Afgelopen maandag 19 oktober hebben alle ouders een mail ontvangen over het oudergesprek wat plaatsvindt in de week na de herfstvakantie. De nadruk van dit gesprek ligt op de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. We willen dit gesprek voeren aan de hand van een nieuw ontwikkelde vragenlijst. Deze vragenlijst wordt door zowel ouder(s) als leerkracht(en) ingevuld. Klik hier om de vragenlijst te openen voor de ouders van groep 1-2. Of klik hier voor de vragenlijst voor de ouders van groep 3 t/m 8. De informatie uit deze vragenlijsten vormt de leidraad voor het gesprek. Klik hier voor een uitgebreider schrijven, waarin onze manier van rapporteren wordt uitgelegd en verduidelijkt.

Wij willen jullie vragen om de vragenlijsten uiterlijk morgen, vrijdag 23 oktober, naar de groepsleerkracht te mailen. Mocht de techniek niet mee willen werken, dan is er een mogelijkheid om de lijst op school in te vullen.

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Mirjam Tops en sinds oktober dit jaar werk ik bij PlatOO als ambulant begeleider. Hiervoor heb ik 6 jaar als ambulant begeleider geMirjam Tops.jpgwerkt bij Triade Eindhoven (voorheen Rec-Chiron). In mijn functie als ambulant begeleider kom ik op een aantal scholen, waaronder De Horizon. Ik ondersteun onder andere leerkrachten bij het pedagogisch handelen in de klas en bekijk samen met hen wat nodig is voor de leerkracht, de individuele leerling, maar ook voor de groep. Ik zet hiervoor regelmatig de camera in. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich tot de directeur van de school richten of mij persoonlijk aanspreken als ik op De Horizon ben.

Vriendelijke groet,
Mirjam Tops.

PRULLENBAKKENONTWERP
Tijdens het project duurzaamheid hebben we een prullenbakkenontwerpwedstrijd uitgeschreven. Doel is om kinderen mee te laten denken over een praktische nieuwe prullenbak op ons schoolplein. Klik hier voor het ontwerpblad. Uiteindelijk wordt er een ontwerp gekozen welke verder uitgewerkt wordt en zelfs nagemaakt wordt. Op het prikbord bij ‘het hangplekkie’ hangen de ingeleverde formulieren. Wil je nog mee doen? Wees dan snel want je kunt het formulier inleveren tot uiterlijk vrijdag 6 november 08.30 uur.

Wil je het introductiefilmpje van Dr Digibeet nog een keer terugzien. Klik dan hier.

CENTRUM JEUGD EN GEZIN (ingezonden)
In elk gezin gebeurt weleens wat en iedere ouder loopt tegen opvoedproblemen aan. Er is hulp! In deze lezing krijgt u tips over hoe u de zes bouwstenen voor emotionele veerkracht kunt stimuleren. Emotionele veerkracht geeft kinderen de vaardigheden om te leren omgaan met hun gevoelens en stress. Klik hier voor meer informatie over deze lezing.

HERFSTVAKANTIE
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe en zien jullie graag weer terug op maandag 2 november.