Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

 

HORIZONTAAL NUMMER 27

 

WELKOM
In de eerste Horizontaal van het schooljaar 2013-2014 heten wij alle kinderen en ouders/verzorgers welkom. Wij wensen alle kinderen een fijn, uitdagend en leerzaam schooljaar toe op OBS De Horizon.

SCHOOLKALENDER
Vorige week hebben de oudste leerlingen van ieder gezin een schoolkalender ontvangen. Wij adviseren u om deze zorgvuldig door te nemen en goed te bewaren. In de kalender staan verschillende activiteiten voor dit schooljaar vermeld. Daarnaast vindt u op de voorzijde de vakantiedata, de studiedagen, de schooltijden en het gym- en zwemrooster. De schoolgids 2013-2014 kunt u binnenkort via onze nieuwe website downloaden.

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:
Vin van Geffen (groep 1)
Renske van Oosterhout (groep 1)
Xander Bankers (groep 1)
Jipp Verheijen (groep 2)
Eliza Staudt (groep 1)
Oliwia Drzazga (groep 5)
Daan de Rooij (groep 6)
Isis Hoenjet (groep 6)
Kiki Hoenjet (groep 7)
Joep van Heugten (groep 7)
Yannick van Brussel (groep 7)
Krijn van Vroenhoven (groep 8)

Wij wensen deze nieuwe leerlingen een plezierige en leerzame tijd toe op onze school. 

STUDIEDAG
Woensdag 28 augustus hebben wij de eerste studiedag van het nieuwe schooljaar gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij! Tijdens deze studiedag richt het team zich op de visie van onze school en de uitwerking van deze visie naar activiteiten en de dagelijkse praktijk. Tevens wordt er gewerkt aan de groepsoverzichten en groepsplannen.

INFORMATIEAVOND
De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 worden uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende informatieavond. De leerkrachten geven informatie over de dagelijkse gang van zaken, speciale gebeurtenissen over de groep en over het leerstofaanbod van dit schooljaar. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. We willen het belang van uw aanwezigheid tijdens deze avond(en) extra benadrukken. Wij hechten veel waarde aan goede communicatie en een prettige relatie. Gezien het programma en de inhoud van deze avond gaan wij er dan ook van uit dat u en/of uw partner deze avond aanwezig zijn. Mocht u echter toch verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit persoonlijk te melden bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

De informatieavond wordt voor alle groepen op één avond georganiseerd en wel op donderdag 29 augustus aanstaande. De verdeling ziet er als volgt uit:
– 19.00 – 19.30 uur     : Algemene informatie van directie en MR
– 19.30 – 20.15 uur     : 1ste Informatieronde in de groep
– 20.15 – 21.00 uur     : 2de Informatieronde in de groep 

LEERLINGENLIJSTEN
Vandaag, woensdag 21 augustus, worden de leerlingenlijsten per mail verstuurd naar alle ouders. Wij verzoeken u hier zorgvuldig mee om te gaan. 

CONTINUROOSTER
Dit schooljaar zijn we gestart met de invoering van het continurooster. Om de organisatie soepel te laten verlopen, willen wij u enkele punten van aandacht doorgeven.
- Bij alle klassen staan blauwe kunststof bakken. Deze bakken zijn bedoeld voor de drinkbeker, waarin het drinken  
  voor de lunch zit. Deze bakken worden na half9 inde koelkast geplaatst.
- De tassen met het lunchpakket worden aan de kapstok gehangen.
- De rode (groep 1-2) of witte (groep 3-4) bak is bedoeld voor het fruithapje/drinken voor de kleine pauze.

KAMP 
Woensdag gingen we op kamp met de fiets naar Mierlo. Toen we er waren gingen we boterhammen eten en daarna tenten opzetten. We gingen een spelletje doen met cadeautjes inpakken, kerstboom versieren, lampionnen knutselen, eieren schilderen en verkleden. Toen we klaar waren mochten we vrij spelen. In de avond gingen we kampvuur maken en groep 7/8 hadden nachtspel en dat was best eng. Toen we terug waren  gingen we in de tenten liggen . Maar wij waren meer aan het kletsen in plaats van slapen. Toen we wakker waren gingen we lekker eten en daarna gingen we een spelletje in het bos. Daarna vrij spelen en we gingen in de modder lopen dat was heel erg vies dus gingen we ons wassen. In de avond was er disco en verder was er ook weer een nachtspel voor 7/8. De volgende dag gingen we naar huis. Het was een heel leuk kamp en heb zin in volgend jaar kamp.

Mirthe Adriaans groep 7