Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 15
07-01-2015


NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:

Kyell Verdonschot (groep 3)
Niek Verdonschot (groep 6)
Pim Slegers (groep 6)
Saskia Maasakkers (groep 8)

Wij wensen deze nieuwe leerlingen een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

STUDIEDAG
Woensdag 14 januari staat de volgende studiedag gepland met het team. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Deze dag staan o.a. de volgende onderwerpen centraal:
- Haalbaar en gedegen programma (aanbod rekenen aanpassen aan referentiedoelen) gekoppeld aan de extra rekenactiviteiten.
- Nieuwe rapport.

RAPPORTEN
Momenteel is een werkgroep druk bezig met de opzet van een nieuw rapport. We willen dit nieuwe rapport eind januari aan de kinderen uitreiken. We willen dan meteen van de mogelijkheid gebruik maken om van ouders en kinderen terug te horen hoe de ervaringen zijn met het nieuwe rapport. Relevante opbrengsten kunnen we dan gebruiken om de kwaliteit van het nieuwe rapport verder te verbeteren.

Met betrekking tot het uitreiken van de rapporten en de daaraan gekoppelde oudergesprekken, hebben we de volgende data ingepland. Deze staan niet op de kalender, die jullie aan het begin van dit schooljaar ontvangen hebben. Vul deze data daarom even zelf in.
- Vrijdag 30 januari 2015              1ste Rapport wordt meegegeven aan de kinderen.
- Maandag 2 februari 2015            Oudergesprekken n.a.v. 1ste rapport.
- Donderdag 5 februari 2015         Oudergesprekken n.a.v. 1ste rapport (broertjes-zusjes).

- Vrijdag 26 juni 2015                  2de Rapport wordt meegegeven aan de kinderen.
- Dinsdag 30 juni 2015                 Oudergesprekken n.a.v. 2de rapport.
- Donderdag 2 juli 2015                Oudergesprekken n.a.v. 2de rapport (broertjes-zusjes).

SCHOOLKORFBAL
In de kerstvakantie, op maandag 29 december, heeft één team van De Horizon deelgenomen aan het schoolkorfbaltoernooi. Mink, Silas, Morris, Jurre en Tim hadden zich hiervoor opgegeven. Als team hebben ze veel inzet getoond bij de vijf wedstrijden. De eerste wedstrijden hadden ze pech dat de bal er niet in wilde, maar werd er goed gespeeld. Van de spellenronde wonnen we er één, de andere verloren we. De laatste twee wedstrijden wonnen we zelfs met overmacht. Geen finale plaats dit jaar, maar wel als enige team de naam van de Horizon hoog gehouden. Hopelijk kunnen er de komende toernooien meer teams onze school vertegenwoordigen. Klik hier voor de teamfoto.

OUDERHULP GEVRAAGD
In verband met het gebruiksklaar maken van de nieuwe leesboeken zijn we nog steeds op zoek naar ouders. Op dit moment zijn er twee ouders, die zich hiervoor aangemeld hebben. Het zou fijn zijn wanneer we nog twee aanmeldingen erbij krijgen.

Concreet gaat het om de volgende werkzaamheden:
- Boeken voorzien van niveaucode
- Boeken voorzien van schoolstempel
- Boeken kaften met boeklon
- Boeken invoeren in uitleen- en inventarisatieprogramma
- Boeken screenen (beschadigingen, actualiteit, …)

Bent u geïnteresseerd om eenmalig te of misschien zelfs deel te nemen aan deze werkgroep dan kunt u zich aanmelden bij Frank (directie@obs-dehorizon.nl).