Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

 

HORIZONTAAL NUMMER 19
16-04-2014

NIEUWE LEERLING
Wij heten Saar van de Mortel (groep 1) van harte welkom.
Wij wensen Saar een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

ENTREE TOETS GROEP 7
De Entreetoets voor groep 7 vindt plaats op 12, 13, 19 en 20 mei

VAKANTIEROOSTER 2014-2015 
Herfstvakantie         20 oktober 2014  t/m 24 oktober 2014
Kerstvakantie           22 december 2014 t/m 2 januari 2015
Carnavalsvakantie   16 februari 2015 t/m 20 februari 2015
Tweede Paasdag     maandag 6 april 2015
Koningsdag               maandag 27 april 2015
Meivakantie              4 mei 2015 t/m 15 mei 2015
                                       (inclusief Hemelvaart)
Twee Pinksterdag    maandag 25 mei 2015
Zomervakantie        20 juli 2015 t/m 28 augustus 2015

De planning van de studiedagen is op dit moment nog niet bekend. Deze krijgt u op een later tijdstip.

SPORTSTUIF
Klik hier voor de nieuwsbrief. 

WERELD VOL PRIKKELS
GRIP, praktijk voor ergotherapie en De Verbinding organiseren twee avonden voor ouders (17 april) en professionals (22 april) die meer willen weten over prikkelverwerking.

Aanmelden mag via verbindingdeurne@outlook.com.
Meer informatie: https://www.facebook.com/pages/Verbinding/1449503471934945.

Klik hier voor de flyer.