Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.HORIZONTAAL NUMMER 21
05-03-2015

WEEK VAN HET GELD
Van maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart is het de nationale Week van het Geld. Een week voor basisschoolleerlingen en hun ouders om kinderen te leren omgaan met geld, zowel in de klas als thuis. De Week van het geld wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.

Op donderdag 12 maart komen Minka Janssen en Hanneke Berkvens (beiden zijn werkzaam bij de Rabobank Peelland Zuid) op school om met de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een Cash Quiz te gaan spelen en hen zo spelenderwijs te informeren over omgaan met geld. Tevens ontvangen deze leerlingen de Week van het Geld krant. Deze krant bevat leuke informatie, tips, weetjes en spelletjes over geld. Meer weten over de Week van het geld? Dat kan via www.weekvanhetgeld.nl.

PERSONELE MEDEDELINGEN
Deze week hebben de ouders van de leerlingen uit groep 5-6 per mail een brief ontvangen, waarin ze op de hoogte zijn gebracht over het zwangerschapsverlof van juffrouw Rian. Als u hier klikt dan kunt u hierover meer lezen.

ADRESSENLIJST LEERLINGEN
Omdat we wederom diverse nieuwe leerlingen welkom hebben geheten op onze school, ontvangen alle ouders vandaag per mail een nieuwe adressenlijst.

VOETBALTOERNOOI / HANDBALTOERNOOI
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 het opgavestrookje voor het schoolvoetbaltoernooi meegekregen. De data voor het schoolvoetbaltoernooi zijn:
- Voor groep 5 en 6 is dit op woensdagmiddag 22 april.
- Voor groep 7 en 8 is dit op woensdagmiddag 29 april.
Inmiddels stromen de aanmeldingen binnen. Opgeven kan nog bij Nanny de Greef via nobus@hetnet.nl of de leerkracht.

Komende week krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het opgavestrookje voor het Niobe Handbal-Pinkstertoernooi mee naar huis. Het vindt plaats op zaterdag 23 mei van 10 tot 16 uur. Opgeven kan tot 1 april met het strookje bij de groepsleerkracht of per mail bij Nanny de Greef via nobus@hetnet.nl. T.z.t. krijgt iedereen de teamindeling op papier.

OUDER EXPERTISE KAART (Reminder)
De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs krijgt meer en meer aandacht. Educatief partnerschap heeft al op jonge leeftijd een positieve invloed op de schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen en jongeren. Om educatief partnerschap te stimuleren, willen we in kaart brengen welke expertise ouders hebben of binnen welk expertise netwerk onze ouders opereren.

Wanneer u hier klikt, kunt u de vragenlijst openen en invullen. U kunt deze dan mailen naar info@obs-dehorizon.nl. Alvast hartelijk dan voor het invullen van deze ouder expertise kaart.

PLUS SPONSORACTIE
Namens buurtvereniging ’t Klökske (een leuke, gezellige club mensen die allerlei activiteiten organiseert voor alle mensen die wonen in de buurt van de school) willen wij jullie graag wijzen op de grandioze sponsoractie die momenteel plaatsvindt bij de PLUS in Asten. Hiermee kan de buurtvereniging namelijk geld verdienen. En dat kan op een snelle en eenvoudige manier…

Door jouw dagelijkse boodschappen te doen bij PLUS Rijsemus spaar je voor sponsorgeld, want bij elke besteding van € 5,- aan boodschappen ontvang je een sponsorzegel. Deze zegels kun je vervolgens op een speciale spaarkaart plakken en inleveren bij een deelnemende vereniging naar keuze. Natuurlijk hopen wij dat jullie deze spaarkaarten zoveel mogelijk bij onze vereniging inleveren. Aan het eind van de sponsoractie krijgen wij hiervoor contant geld uitgekeerd! Elke week wordt de actuele tussenstand in de PLUS supermarkt bekend gemaakt, zodat je in één oogopslag kunt zien hoeveel geld wij al gespaard hebben voor onze vereniging.

Je begrijpt dat wij als buurtvereniging hier heel graag aan meedoen, omdat we hierdoor nóg meer te besteden hebben om leuke activiteiten voor het gezin te organiseren. Je hoeft natuurlijk niet alleen te sparen, want je kunt ook je vrienden, familie, kennissen of buren mee laten sparen voor de sponsorzegels. Op deze manier spek je onze verenigingskas nóg sneller! Je hebt in elk geval ruim de tijd hiervoor want de PLUS sponsoractie loopt van maandag 23-02-2015 tot en met zondag 17-05-2015.

Wij hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Ga dus snel voor je dagelijkse boodschappen naar PLUS, spaar de sponsorzegels en stop deze elke week in de brievenbus die we er speciaal voor hebben neergezet op school (tussen de lokalen van Chris en Debbie/Wouter.

Mocht je in de buurt van school wonen en nog geen lid zijn van de buurtvereniging en graag wat meer informatie willen over alle activiteiten die worden georganiseerd neem dan even contact op met Liesje Hendriks (moeder Lola en Benjamin) of Monique ten Thije (moeder Jesper, Marijn, Jurre en Morris). Zij willen je er graag over vertellen!

Alvast heel erg bedankt en veel succes!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van buurtvereniging ‘t Klökske

DE VOORDELEN VAN VOORLEZEN
Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders. Gelukkig zijn een hoop ouders het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind.

 1. Met interactief voorlezen stimuleert u de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de leerlingen.
 2. Voorlezen stimuleert de fantasie.
 3. Voorlezen vergroot de woordenschat.
 4. Voorlezen daagt uit om zelf te gaan lezen.
 5. Door voorlezen maken kinderen kennis met andere boeken dan die ze zelf zouden kiezen.
 6. Voorlezen zorgt voor leesbevordering.
 7. Met voorlezen maak je lezers: kinderen leren dat lezen leuk is.
 8. Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren.
 9. Voorlezen is een alternatief voor zelf lezen.
10. Voorlezen is gezellig.
11. Door voorlezen raken kinderen vertrouwd met allerlei verhaalsoorten en verhaalpatronen.
12. Voorlezen leert kinderen wat het is om betekenisvol (met gevoel voor het verhaal) te lezen.
13. Voorlezen nodigt uit om samen over boeken te praten, zet aan tot interactie.
14. Voorlezen is een uitgelezen manier om zwakke en dyslectische lezers enthousiast te krijgen voor verhalen en boeken.
15. Voorlezen verbroedert: verschillen in leesniveau zijn minder van belang bij voorlezen.