Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 26

09-07-2014

MINIKAMP 2014-2015 (Groep 1 t/m 3)
Op dinsdag 2 september en woensdag 3 september gaan de leerlingen van groep 1 t/m 3 op minikamp. Als u hier klikt, krijgt u meer informatie (o.a. thema, bagagelijst) over het minikamp.
Let op! Op donderdag 4 september en vrijdag 5 september zijn de leerlingen van groep 1 t/m 3 vrij!

SCHOOLKAMP 2014-2015 (Groep 4 t/m 8)
Groep 4 t/m 8 gaan van woensdag 3 t/m vrijdag 5 september op schoolkamp. Zoals al eerder aangekondigd gaan we dit jaar met de bus naar Overpelt. Als u hier klikt, krijgt u meer informatie (o.a. vertrektijd, aankomsttijd, bagagelijst) over het schoolkamp.

Wilt u eraan denken, mits u dat nog niet gedaan heeft, om het schoolkampgeld voor de zomervakantie over te maken? U kunt het bedrag van € 30,00 per kind overmaken op de rekening van de school: NL74 RABO 0163630836 t.n.v. Stichting PlatOO, onder vermelding van kampgeld naam+achternaam kind(eren).

VAKANTIEROOSTER EN STUDIEDAG
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2014-2015

1ste schooldag                  maandag 25 augustus 2014
Herfstvakantie                  maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014
Kerstvakantie                   maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie             maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015
Goede Vrijdag                   vrijdag 3 april 2015
2e Paasdag                      maandag 6 april 2015
Koningsdag                       maandag 27 april 2015
Meivakantie                      maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei 2015
2e Pinksterdag                  maandag 25 mei 2015
Zomervakantie                  maandag 20 juli t/m 28 augustus 2015

Studiedagen groep 1 t/m 8
Op deze dagen zijn alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 vrij!

Woensdag 1 oktober 2014
Maandag 13 oktober 2014
Vrijdag 19 december 2014
Woensdag 14 januari 2015
Woensdag 4 maart 2015
Woensdag 17 juni 2015
Vrijdag 10 juli 2015

TERUGBLIK GESLAAGDE FEESTAVOND
Donderdag 3 juli heeft de feestavond ter afsluiting van het schooljaar plaatsgevonden. Het was een gezellige en sfeervolle feestavond. Nogmaals willen wij de organisatie hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Het was tot in de puntjes geregeld

GEVONDEN VOORWERPEN
Vrijdag 11 juli liggen de gevonden voorwerpen uitgestald op een tafel bij groep 1-2. Wilt u nog een keer goed kijken of er spullen tussen liggen van uw kind(eren)?

AFSCHEID GROEP 8
Morgen, donderdag 10 juli, voert groep 8 de afscheidsviering op voor leerlingen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden. De afscheidsviering start om 12.45 uur en eindigt rond 14.30 uur. Na afloop is er voor de leerlingen en ouders van groep 8 een mogelijkheid, om onder het genot van een hapje en drankje, na te praten.

LEERLINGENLIJSTEN 2014-2015
De leerlingenlijsten voor het nieuwe schooljaar worden in principe de laatste vakantieweek naar u gemaild. Op dit moment zijn ze nog niet helemaal compleet vanwege nieuwe aanmeldingen in diverse groepen.

SUCCES LEERLINGEN VAN GROEP 8
De leerlingen van groep 8 gaan een nieuwe schoolomgeving opzoeken, om zich daar verder te ontwikkelen naar wij hopen, als zelfstandige, creatieve, kritische en talentvolle volwassenen. Wij danken de ouders/verzorgers, voor het door hen gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren aan onze school. Wij wensen u en uw kind veel geluk toe.

SCHOOLGIDS 2014-2015
De nieuwe schoolgids zal op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar aan de oudste leerling per gezin worden meegegeven. Naast veel informatie over schoolzaken, treft u in de schoolgids tevens de jaarkalender 2014-2015 aan.

DANKWOORD
In de laatste Horizontaal van het schooljaar 2013-2014, wil ik nog een woord van dank richten aan alle leerlingen, ouders, teamleden en andere betrokkenen. Ik heb genoten van het afgelopen schooljaar. Het was een leerzaam en inspirerend schooljaar. Het gedreven team, de betrokken ouders en de enthousiaste leerlingen hebben ervoor gezorgd dat we samen het schooljaar met een positief gevoel af kunnen sluiten. Ik wil iedereen hartelijk danken voor de geweldige samenwerking en wens jullie allemaal een welverdiende vakantie toe. Tot maandag 25 augustus!

Groet Frank