Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 32
02-07-2015


FORMATIE 2015-2016
We zijn momenteel druk bezig om de laatste hand te leggen aan de formatie 2015-2016. De groepsverdeling is al bekend, maar u bent natuurlijk ook nieuwsgierig welke leerkracht in welke groep staat. We streven er naar om op korte termijn alles rond te krijgen, zodat we u komende week deze informatie kunnen geven.

Op voorhand willen wij u meegeven dat de keuze voor een groep 1-2 en een groep 2-3 een praktische keuze is geweest. Vanwege het groot aantal leerlingen in deze groepen, hebben we ervoor gekozen om de groep 2 te splitsen. Hierdoor hoeven we niet te starten met een groep 1-2 van 30 leerlingen. De groep 2 leerlingen krijgen allemaal hetzelfde aanbod, waarbij we natuurlijk wel kijken naar leer- en instructiebehoefte. Het maakt dus niet uit in welke groep 2 uw kind zit. Leerkrachten van beide groepen stemmen dit aanbod goed met elkaar af.

Bij het indelen van de kinderen houden we rekening met een evenwichtige verdeling, waarbij we rekening houden met:
1. Sociaal evenwicht, de groepsdynamica (onderlinge reacties in de groep);
2. Evenredige hoeveelheid zorg;
3. Evenredige grootte;
4. Evenwicht in aantal jongens/ meisjes;

STUDIEDAGEN 2015-2016
Onlangs hebt u in de Horizontaal kunnen lezen hoe de vakantieplanning 2015-2016 eruit ziet. De studiedagen voor het nieuwe schooljaar hebben we als volgt vastgesteld:
- woensdag 30 september 2015
- maandag 23 november 2015
- maandag 18 januari 2016
- woensdag 9 maart 2016
- dinsdag 29 maart 2016*
- woensdag 30 maart 2016*
- donderdag 16 juni 2016
- vrijdag 17 juni 2016
- vrijdag 1 juli 2016

* De studiedagen van dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart zijn gekoppeld aan 2de Paasdag. Hierdoor hebben we de kinderen (met de marge-uren) een hele week vrij kunnen geven.

HERINNERING EINDEJAARSFEEST
De aanmeldingen voor het eindejaarsfeest komen druppelsgewijs binnen. Mocht de uitnodiging aan jullie aandacht ontsnapt zijn, dan kun je hier klikken om hem te lezen.

TEAMDAG
Vrijdag 10 juli staat onze jaarlijkse teamdag gepland. Daarom zijn alle kinderen deze dag vrij!

VAKANTIELEZEN
Er zijn kinderen bij wie het leesproces minder vlot verloopt. Ook zijn er kinderen die na zes weken zomervakantie teruggezakt zijn in het leesniveau. Daarom is lezen in de zomervakantie van zeer groot belang! Maar hoe kun je het leuk houden?
Blijven lezen tijdens de vakantie is belangrijk en blijft leuk met behulp van o.a. lees-spelkaarten en lees-hulpkaarten. Klik hier om ze te downloaden. Daarnaast vindt u hier enkele handige tips voor het lezen tijdens de zomervakantie.

Daarnaast kunnen de kinderen natuurlijk ook altijd aan de slag met Rekentuin (https://app.rekentuin.nl/) en Taalzee (https://app.taalzee.nl/).

KAMP GROEP 4 T/M 8 (2015/2016)
Noteer alvast in uw agenda: Het schoolkamp van schooljaar 2015-2016 staat gepland in de eerste schoolweek en wel op woensdag 2 t/m vrijdag 4 september 2015. We gaan dit jaar op de fiets naar Mierlo. Verdere informatie zal hierover nog volgen.

Het kampgeld bedraagt € 30,00 per kind. Wij zouden het prettig vinden als u dit bedrag overmaakt vóór de zomervakantie op rekening van de school (NL74 RABO0163630836) onder vermelding van kampgeld naam + achternaam kind(eren).

Alvast heel erg bedankt!! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Wouter.
Groetjes Team de Horizon

KAMP GROEP 1 T/M 3 (2015/2016)
Het mini-kamp voor groep 1 t/m 3 van het schooljaar 2015-2016 staat gepland in de eerste schoolweek op dinsdag 1 september en woensdag 2 september. Klik hier om meer informatie (o.a. bijdrage en locatie) over het mini-kamp te lezen.

MINI KENNEDYMARS
Door de voorspelde hitte van aankomende zaterdag is er overleg geweest met de GGD, Brandweer en de Gemeente Someren, daar is het volgende besloten: Op zaterdag 4 juli en zondag 5 juli mogen wij geen inspannende activiteiten organiseren na 12.00 uur.

Wat verandert er voor de Mini Kennedymars?
De start van de Mini Kennedymars vervroegen we naar 9.00 uur 's ochtends. De route is geen 8 km maar 4 km. De activiteiten op het Wilhelminaplein gaan in aangepaste vorm door. Het programma van de Mini Kennedymars eindigt om 12 uur.
Heb je je nog niet ingeschreven en wil je nog mee doen? Tussen 8.00 uur en 9.00 uur is het mogelijk om je in te schrijven bij de infostand op het Wilhelminaplein. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00.

Met vriendelijke groet,
Ilona Verdonschot en Marielle Cuppen
Organisatie Mini Kennedymars