Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 34
17-07-2015


KAMP GROEP 1 T/M 3 (2015/2016)
Het mini-kamp voor groep 1 t/m 3 van het schooljaar 2015-2016 staat gepland in de eerste schoolweek op dinsdag 1 september en woensdag 2 september. Klik hier om meer informatie (o.a. bijdrage en locatie) over het mini-kamp te lezen.

KAMP GROEP 4 T/M 8 (2015/2016)
Het schoolkamp van schooljaar 2015-2016 staat gepland in de eerste schoolweek en wel op woensdag 2 t/m vrijdag 4 september 2015. We gaan dit jaar op de fiets naar Mierlo. Klik hier voor meer informatie en de bagagelijst.

Het kampgeld bedraagt € 30,00 per kind. Wij zouden het prettig vinden als u dit bedrag overmaakt vóór de zomervakantie op rekening van de school (NL74 RABO0163630836) onder vermelding van kampgeld naam + achternaam kind(eren).

Alvast heel erg bedankt!! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Wouter.

TAFELS OEFENEN
Het is erg belangrijk dat kinderen ook tijdens de vakanties goed de tafels blijven oefenen. Dit kan met educatieve apps, maar ook met een tafelblad. Deze kun je bijvoorbeeld ophangen op de wc of meenemen in de auto. Klik hier om het tafelblad te openen.

SPORTSTUIF
Klik hier voor de nieuwsbrief.

VAKANTIEROOSTER 2015-2016
- Eerste schooldag    maandag 31 augustus 2015
- Herfstvakantie       maandag 26 oktober 2015 t/m vrijdag 30 oktober 2015
- Kerstvakantie        maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016
- Carnavalsvakantie  maandag 8 februari 2016 t/m vrijdag 12 februari 2016
- Paasvakantie         maandag 28 maart 2016 t/m vrijdag 1 april 2016
- Meivakantie           maandag 25 april 2016 t/m vrijdag 6 mei 2016
- 2de Pinksterdag      maandag 16 mei 2016
- Zomervakantie      maandag 25 juli 2016 t/m vrijdag 2 september 2016

Studiedagen groep 1 t/m 8. Op deze dagen zijn alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 vrij!
- woensdag 30 september 2015
- maandag 23 november 2015
- maandag 18 januari 2016
- woensdag 9 maart 2016
- dinsdag 29 maart 2016*
- woensdag 30 maart 2016*
- donderdag 16 juni 2016
- vrijdag 17 juni 2016
- vrijdag 1 juli 2016

* De studiedagen van dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart zijn gekoppeld aan 2de Paasdag. Hierdoor hebben we de kinderen (met de marge-uren) een hele week vrij kunnen geven.

TERUGBLIK GESLAAGDE FEESTAVOND
Donderdag 9 juli heeft de feestavond ter afsluiting van het schooljaar plaatsgevonden. De avond werd erg goed bezocht. Het was een gezellige en sfeervolle feestavond. Nogmaals willen wij de organisatie hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Het was tot in de puntjes geregeld.

LEERLINGENLIJSTEN 2015-2016
De leerlingenlijsten voor het nieuwe schooljaar worden in principe de eerste schoolweek naar u gemaild.

SUCCES LEERLINGEN VAN GROEP 8
De leerlingen van groep 8 gaan een nieuwe schoolomgeving opzoeken, om zich daar verder te ontwikkelen naar wij hopen, als zelfstandige, creatieve, kritische en talentvolle volwassenen. Wij danken de ouders/verzorgers, voor het door hen gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren aan onze school. Wij wensen u en uw kind veel geluk toe.

SCHOOLGIDS 2015-2016
De nieuwe schoolgids zal op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar aan de oudste leerling per gezin worden meegegeven. Naast veel informatie over schoolzaken, treft u in de schoolgids tevens de jaarkalender 2015-2016 aan.

DANKWOORD
In de laatste Horizontaal van het schooljaar 2014-2015, wil ik nog een woord van dank richten aan alle leerlingen, ouders, teamleden en andere betrokkenen. Ik heb genoten van het afgelopen schooljaar. Het was wederom een leerzaam en inspirerend schooljaar. Het gedreven team, de betrokken ouders en de enthousiaste leerlingen hebben ervoor gezorgd dat we samen het schooljaar met een positief gevoel af kunnen sluiten. Ik wil iedereen hartelijk danken voor de geweldige samenwerking en wens jullie allemaal een welverdiende vakantie toe. Tot maandag 31 augustus!

Groet Frank