Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 9
donderdag 19-12-2013

KINDER-MR
In november en december hebben we weer een vergadering gehad met de KMR. Woensdag 20 november 2013 hebben we een vergadering gehad. We hebben een ‘wagenwiel’ gemaakt waar de volgende dingen in staan: natuur, schoolplein, vraagteken, wo en taal, muziek en hal, We moesten in tweetallen op briefjes ideeën schrijven. Toen hebben we 2 dingen uitgekozen en dat waren: schoolplein/natuur en wo/taal. Daar gaan we het de volgende vergadering over hebben.

Dinsdag 18 december 2013 was de laatste vergadering van dit jaar. We hebben in tweetallen een actieplan uitgewerkt. Dit deden we vanuit verschillende rollen: dromer, criticus, realist. Daarna hebben we acties bedacht en erbij gezet wie het gaat uitvoeren en wanneer.

Het waren leuke en gezellige vergaderingen.

Groetjes: De Kinder-MR leden

GGD
Klik hier voor de nieuwsbrief
.

SPORTSTUIF
Klik hier voor de nieuwsbrief
.

KERSTVAKANTIE!
Het team van OBS De Horizon wenst iedereen een hele fijne kerst en een heel gelukkig 2014.