Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 01
28-08-2014


START SCHOOLJAAR 2014-2015
Wat fijn om alle kinderen, ouders en juffen en meesters weer op school te zien. Na een lange zomervakantie zijn we maandag 25 augustus gestart met schooljaar 2014-2015. Nadat alle kinderen in de nieuwe klas vakantieverhalen hadden uitgewisseld zijn we met alle kinderen en leekrachten in de aula bij elkaar gekomen om het schooljaar te openen. Symbolisch hebben we de schoolvlag gehesen, waarmee de start van het nieuwe schooljaar een feit was. Veel plezier allemaal dit jaar met leren, spelen, groeien!

SCHOOLGIDS 2014-2015
Vandaag hebben alle oudste leerlingen de nieuwe schoolgids/schoolkalender meegekregen. Hierin vindt u belangrijke informatie over het nieuwe schooljaar. Mocht u een tweede exemplaar willen ontvangen (bijv. vanwege een scheiding), dan kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht.

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:

Veerle van den Boomen (groep 1)
Axel Compiet (groep 1)
Milo Frijns (groep 1)
Lizzy Munsters (groep 1)
Damin Tighlaline (groep 1)
Julia Vermeulen (groep 1)
Dylana Reuvekamp (groep 2)
Lucas Huisman (groep 2)
Sterre Janssen (groep 2)
Willem van der Poel (groep 2)
Diewertje Kremers (groep 3)
Dustin Reuvekamp (groep 3)
Ties van der Poel (groep 5)
Maud van Heugten (groep 6)
Ninthe Janssen (groep 6)
Pim Romberg (groep 6)
Lauri Kremers (groep 7)
Sanne Kerkhofs (groep 8)
Stijn Romberg (groep 8)
Marina Bernarts (groep 8)
Ciara Seefat (groep 8)

Wij wensen deze nieuwe leerlingen een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

KAMP GROEP 4 t/m 8
Uit onze administratie blijkt dat nog niet alle ouders het kampgeld overgemaakt hebben. Wilt u dit alstublieft zo spoedig mogelijk doen? Het kampgeld bedraagt € 30,00. per kind. U kunt het bedrag overmaken op rekening van de school (NL74RABO0163630836 Stichting PlatOO) onder vermelding van kampgeld naam+achternaam kind(eren).
Gisteren heeft u een mail ontvangen met een aanvullende brief in verband met enkele wijzigingen. Klik hier om deze brief te lezen.
Denk u er aan om voor 3 september een kopie van het paspoort/legitimatiebewijs van uw kind(eren) in te leveren bij de groepsleerkracht?

LUIZEN
Deze week is er een luizencontrole geweest. In diverse groepen zijn luizen gecontroleerd. Ouders van deze leerlingen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. Wilt u de komende dagen uw kind(eren) goed controleren en indien nodig behandelen?
Klik hier voor de informatiekaart luizen van de GGD.

VIERING
Morgen, vrijdag 29 augustus, staat de eerste viering van het nieuwe schooljaar gepland. We starten om 11.45 uur en eindigen rond 12.15 uur. Natuurlijk bent u weer welkom om te komen kijken en luisteren.

LEERLINGENLIJSTEN
Vandaag zijn de leerlingenlijsten naar alle ouders gemaild.