Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

 

HORIZONTAAL NUMMER 02
01-09-2015


START SCHOOLJAAR 2015-2016
Wat fijn om alle kinderen, ouders en juffen en meesters weer op school te zien. Na een lange zomervakantie zijn we maandag 31 augustus gestart met schooljaar 2015-2016. We hebben samen het schooljaar geopend op het speelplein en daarna de nieuwe speeltoestellen bewonderd. Vervolgens zijn de kinderen naar hun eigen klas gegaan, waar ze met hun ‘nieuwe’ juf/meester met het programma zijn begonnen. Veel plezier allemaal dit jaar met leren, spelen en groeien!

LUIZENCONTROLE
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor de luizencontrole. Momenteel hebben we een team van vijf personen, maar de praktijk leert dat we tijdens de controle met twee of drie personen zijn. Het is daarom fijn als we de groep flink kunnen uitbreiden. Interesse of meer informatie? Meld je dan bij Frank (directie@obs-dehorizon.nl).

SCHOOLGIDS 2015-2016
Vandaag hebben alle oudste leerlingen de nieuwe schoolgids/schoolkalender meegekregen. Hierin vindt u belangrijke informatie over het nieuwe schooljaar. Mocht u een tweede exemplaar willen ontvangen (bijv. vanwege een scheiding), dan kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht of directie.

LEERLINGENLIJSTEN
Vandaag zijn de leerlingenlijsten naar alle ouders gemaild. Mochten er onverhoopt onjuistheden op deze lijst staan, laat het ons dan even weten. We passen het dan meteen aan.

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:
- Eline Cruijsen (groep 1)
- Abel van Eijk (groep 1)
- Sofie Barmentlo (groep 1)
- Ot Verrijt (groep 1)
- Yins Bankers (groep 1)
- Faja van der Lee (groep 5)
- Jaden van der Lee (groep 8)

Wij wensen Eline, Abel, Sofie, Ot, Yins, Faja en Jaden een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

INFORMATIEAVOND
De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 worden uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende informatieavond. De leerkrachten geven informatie over de dagelijkse gang van zaken, speciale gebeurtenissen over de groep en over het leerstofaanbod van dit schooljaar. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. We willen het belang van uw aanwezigheid tijdens deze avond(en) extra benadrukken. Wij hechten veel waarde aan goede communicatie en een prettige relatie. Gezien het programma en de inhoud van deze avond gaan wij er dan ook van uit dat u en/of uw partner deze avond aanwezig zijn. Mocht u echter toch verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit persoonlijk te melden bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

De informatieavond wordt voor alle groepen op één avond georganiseerd en wel op donderdag 17 september aanstaande.

Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.25 uur  : Algemene informatie van directie, MR, OR en werkgroep crea
19.25 – 20.15 uur  : Informatieronde in de groep
20.15 – 20.30 uur  : Vrije inloop in de groepen met de mogelijkheid om informatie te vragen

STAGIAIRES
Dit schooljaar hebben we twee WPO-stagiaires van De Kempel op onze school. Hieronder stellen ze zich voor.

Ik zal me even voorstellen! Mijn naam is Rinske Joosten en ik ben twintig jaar. Ik woon in Liessel. Ik zit in het vierde jaar van de PABO en ik kom afstuderen op OBS De Horizon. In mijn eerste jaar heb ik ook al op deze school stage mogen lopen en ik heb het zo naar mijn zin gehad, dat ik graag nog een jaartje terug wilde. Ik sta samen met Rian en Debbie in groep 4/5. Ik ben elke maandag en dinsdag op school. Mijn hobby’s zijn: gitaar spelen, volleyballen en leuke dingen doen met vriendinnen. Ik heb heel erg veel zin in het komend schooljaar en wil er een leuke tijd van maken. Mocht u nog vragen hebben, loop gerust even binnen!

Groetjes, Rinske
(klik hier voor een foto van Rinske)


Mijn naam is Marita Reinders, ik ben 20 jaar en woon in Lierop. Ik zit op dit moment in het afstudeerjaar van de PABO op Hogeschool de Kempel. In mijn vrije tijd doe ik aan korfbal en zing, dans en werk ik graag. Mijn grootste interesse binnen het onderwijs ligt bij de verschillende ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. Ik ben daarom erg enthousiast om mij het komende jaar, in groep 1/2 op OBS de Horizon en op Hogeschool de Kempel, hierin te gaan specialiseren. Mocht je iets willen vragen aan mij, ik ben op maandag en dinsdag in de groep aanwezig.

Groetjes, Marita
(klik hier voor een foto van Marita)

GEZOCHT
We zijn op zoek naar één of meerdere ouders, die iets voor ons zouden kunnen betekenen in het opknappen van de drie banken in de hal. Mocht je interesse (én tijd) hebben dan kun je hierover contact opnemen met Frank (directie@obs-dehorizon.nl).

MISTY FIELDS (ingezonden)
Misty Fields is een niet commercieel, maar wel uiterst sfeervol en gezellig festival in Heusden. Dit jaar vindt de tiende editie plaats tijdens het weekend van 4, 5 en 6 september. Naast een heleboel bands, zijn er ook theateracts en kunstwerken te bewonderen. Op zondagmiddag is het tijd voor Family Fields met daarbij een hoop activiteiten speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Klik hier voor de flyer.

Hopelijk tot ziens op ons festival.

Met vriendelijke groet,
Marjon Waals,
Misty Fields Asten Heusden.