Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

HORIZONTAAL NUMMER 03
16-09-2014


SPORTDAG
Op de jaarkalender stond aangegeven dat de sportdag (onder voorbehoud) op woensdag 24 september georganiseerd zou worden. Vanwege organisatorische redenen gaat dit helaas niet lukken. De sportdag staat nu gepland op woensdag 8 oktober. De crea-tech van deze woensdag is verplaatst naar woensdag 15 oktober.

SCHOOLPROJECT
Maandag 22 september gaan we starten met ons eerste schoolproject. Het thema is ‘FEEST’. Voor dit thema zijn we op zoek naar materialen van vroeger en nu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doop- of communiekleding, trouwkleding, feestborden (Abraham/Sarah, 50 jaar).

HOE WAS HET OP SCHOOL?
Als ouder vraag je elke dag: “Hoe was het op school?” En elke dag krijg je een antwoord als “goed” of “oké”. Zo’n antwoord zegt natuurlijk niet veel en als moeder wil je eigenlijk alles weten. Omdat voor elkaar te krijgen, staan hieronder 25 manieren om te vragen hoe het was op school.

Als je van je kind echt wilt horen hoe het op school was, moet je daar natuurlijk een beetje je best voor doen. Een open vraag over de dag zorgt ervoor dat kinderen veel meer vertellen. De volgende vragen over school helpen je bij het voeren van een gesprek. Zo krijg je inzicht in hoe je kind denkt over school en daarnaast zorgen ze ook voor grappige en verrassende antwoorden.

 1. Als ik straks met je meester of juf praat, wat zou hij of zij me vertellen over jou?
 2. Vertel me één ding dat je vandaag hebt geleerd.
 3. Wat was het leukste wat er vandaag op school is gebeurd?
 4. Waar speel je het meeste tijdens de pauze?
 5. Wie is de grappigste persoon in je klas? Waarom is hij of zij zo grappig?
 6. Hoe heb je vandaag iemand geholpen?
 7. Hoe heeft iemand jou vandaag geholpen?
 8. Als je morgen de meester of juf mag zijn, wat zou je dan doen?
 9. Wanneer heb je je vandaag verveeld?
 10. Vertel me over 3 verschillende keren dat je vandaag een potlood hebt gebruikt op school.
 11. Waar is de coolste plek op school?
 12. Wanneer was je vandaag het gelukkigst?
 13. Als je met iemand in de klas van plaats mag wisselen, met wie zou je dan ruilen? Waarom?
 14. Wat denk je dat je meer moet doen of leren op school?
 15. Wat denk je dat je minder moet doen of leren op school?
 16. Is er iemand in je klas die straf heeft gekregen? Waarom heeft hij of zij dat gehad?
 17. Welk woord heeft de meester of juf vandaag het meest gezegd?
 18. Vertel me iets waarom je vandaag moest lachen.
 19. Tegen wie in je klas denk je dat je wel wat aardiger kunt zijn?
 20. Als een buitenaards ruimteschip naar school komt en iemand meeneemt, wie wil je dat het is?
 21. Met wie zou je graag spelen in de pauze waarmee je nog nooit eerder hebt gespeeld?
 22. Vertel me een iets raars dat iemand vandaag heeft gezegd.
 23. Wat was vandaag je favoriete deel van de lunch?
 24. Als je mocht kiezen naast wie zou je wel of niet in de klas willen zitten? Waarom wel of niet?
 25. Vertel me iets goeds wat vandaag is gebeurd.

MATCHMENTOR
Het MatchMentor project van Onis Welzijn richt zich op ondersteuning van kinderen van 10-18 jaar. In het voorjaar van 2014 is Onis hiermee gestart in Asten en Someren. Inmiddels wordt een aantal kinderen gecoacht door een vrijwillig MatchMentor. 

De ondersteuningsvraag van het kind staat centraal en betreft situaties op school, thuis of in de vrije tijd. Door begeleiding van een MatchMentor heeft het kind meer kans om bijvoorbeeld school goed af te ronden, problemen in de vrije tijd te voorkomen, goede omgang te vinden met leeftijdgenoten, weerstand te bieden aan groepsdruk,  eigen talenten te ontdekken en een goed contact met ouders op te bouwen. Voorwaarde is dat het kind zelf gemotiveerd is en aanspreekbaar op zijn/haar gedrag. 

Elke MatchMentor volgt een training voorafgaand aan de match. De MatchMentor is vooral gericht op het stimuleren van de positieve kanten van het kind. Daartoe stelt hij/zij samen met het kind doelen en elke 6-8 weken bekijken we samen of we op de goede weg zitten. De begeleiding duurt maximaal 1 jaar. 

Vaak wordt een kind aangemeld na goed overleg tussen kind, ouders, school en/of derden. Maar ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen. Mocht u na lezing zelf interesse hebben om MatchMentor te worden, neem ook dan vrijblijvend contact op.

Informatie / vragen / aanmelden:
Silvia Bouwmans, coördinator MatchMentor Onis 
Tel:              0493-441254 
E-mail:         matchmentor@oniswelzijn.nl
Website:       www.oniswelzijn.nl> jongerenwerk> MatchMentor