Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 07
15-10-2015


NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerling van harte welkom:
- Daan van den Boomen (groep 1)

Wij wensen Daan een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

VERRASSINGSDAG
Morgen, vrijdag 16 oktober, staat de verrassingsdag gepland. Kijkende naar het weer zijn de vooruitzichten wisselvallig. Wij willen de ouders vragen om hun kinderen kleren aan te doen die vies mogen worden. Denk ook aan regenlaarzen en regenkleding.

LEERLINGENLIJST
In verband met enkele wijzigingen ontvangt u deze week een nieuwe leerlingenlijst per mail.

VIDEO-OPNAMEN
In het kader van kwalitatief goed en passend onderwijs zijn we als school continue in ontwikkeling. Alle scholen van PlatOO (ons schoolbestuur) kunnen met ingang van dit schooljaar gebruik maken van de expertise van een tweetal ambulant begeleiders. Zij hebben voorheen bij een ambulante dienst gewerkt en zijn nu in dienst van onze organisatie. Voor onze school is dat Mirjam Tops.

Mirjam ondersteunt leerkrachten bij hun (hulp)vragen en maakt daarbij ook gebruik van video-opnamen. Het hoofddoel van deze video-opnamen is dus om leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden slechts korte fragmenten van de opname gebruikt. Belangrijke uitgangspunten zijn: de sfeer in de klas, hulp aan individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt, de wijze waarop de leerkracht lesgeeft, de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en de interactie tussen de leerlingen onderling en de organisatie in de klas. Deze video-opnamen worden met de leerkracht (en eventueel met de intern begeleider/directeur) besproken en samen worden er afspraken gemaakt en acties uitgezet.

Mocht u bezwaar hebben dat uw kind gefilmd wordt, dan horen wij dit graag voor de herfstvakantie. Het spreekt voor zich dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn en na gebruik worden vernietigd.

LUIZENCONTROLE
Vandaag heeft er een luizencontrole plaatsgevonden. Bij deze controle zijn er bij verschillende kinderen in groep 4-5 neten gevonden. Betreffende ouders worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Aan de overige ouders van deze groep de vraag om hun kind(eren) regelmatig te controleren en eventueel preventief te behandelen. De overige groepen zijn luizenvrij!

CENTRUM JEUGD EN GEZIN (ingezonden)
In november start er een training Positief Opvoeden voor ouders van kinderen van 0-12 jaar woonachtig in Asten en Someren. Klik hier voor meer informatie over deze training.

GGD (ingezonden)
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op donderdag 22 oktober een informatieavond over bedplassen voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Klik hier voor meer informatie.