Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 9
11-11-2014

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:

Teun de Boer (groep 1)
Lynn van Oosterhout (groep 1)
Iris van den Ham (groep 8)

Wij wensen deze nieuwe leerlingen een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

SINTERKLAASVIERING
Op vrijdag 5 december is er weer de jaarlijkse Sinterklaasviering op school. U bent allen van harte welkom bij de viering die om 8:30 uur van start zal gaan!
De dag is voor de onderbouw om 12:15 uur ten einde en voor de bovenbouw om 14:30 uur, net als andere vrijdagen. Zorg ervoor dat de kinderen van de bovenbouw ook deze dag brood en drinken bij zich hebben voor de lunch. We zien een sfeervolle dag tegemoet. 

Maandag 17 november 2014 mogen de kinderen om 14:30 uur op school een schoen zetten. Vergeet daarom niet een schoen mee naar school te nemen deze week. De kinderen weten dit zelf nog niet!! Zij krijgen hier maandag (17 november 2014) bij de viering officieel bericht over. De leerkrachten benoemen het in de klas onder het mom van…neem maar alvast een schoen mee. Je weet maar nooit, dan heb je altijd op tijd een schoen bij om te zetten als dat nodig mocht zijn. 


ZICHTBAAR IN HET VERKEER 
Klik hier voor meer informatie.