Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 11
dinsdag 21-01-2014

NIEUW SCHOOLPROJECT GAAT WEER BIJNA VAN START!
Op maandag 10 februari a.s. starten we met ons tweede schoolproject genaamd: Heilige huisjes.
Dit project sluiten we af met het carnavalsfeest op 28 februari a.s.

Dit project hoopt bij te dragen aan wederzijds begrip, waardering en respect in een samenleving die zich in toenemende mate als een multireligieuze samenleving manifesteert. Kinderen maken kennis met verschillende geloven, gebruiken, gebouwen en feesten.

Tijdens dit project hopen we in gesprek te gaan met mensen die geloven in een bepaalde godsdienst, willen we kennismaken met verschillende gebouwen en willen we ervaren om feesten te vieren behorende bij geloven.

Voor dit project zijn we op zoek naar:

  • Personen met wie we over dit onderwerp in gesprek kunnen gaan
  • Materialen (denk aan kleding, beelden, meubels, doeken etc.)
  • Boeken
  • Andere leuke ideeën/tips!

Heb je een van bovenstaande punten en mogen we die gebruiken? Mail naar rianvanschalen@obs-dehorizon.nl of kom even langs!

Tevens valt in dit project weer de createch-ochtend en wel op woensdag 19 februari! Graag gieten we dit weer in het jasje van het project. Ideeën zullen weer op het  ‘ Hangplekkie’  komen te hangen.

Heb je al een leuk idee of wil je graag met iemand samen iets doen? Dat kan! Geef je z.s.m. op bij Miriam of Hanneke: hannekemunnich@obs-dehorizon.nl of miriamtoonen@obs-dehorizon.nl .

Dank jullie wel alvast!

CARNAVALSBAL OBS DE HORIZON
Het is alweer bijna 28 februari en die dag zal in het teken staan van carnaval op de Horizon. Ook dit jaar zijn we op ons bal voorzien van een getalenteerde band. Het dak zal er dus  zeker weer vanaf gaan. Carnaval zou geen carnaval zijn als er geen prins en prinses zouden zijn. Dus deze zullen ook  aanwezig zijn. Wie dit zijn is nog niet bekend. 

Dit jaar heeft de carnavalscommissie een iets andere aanpak gekozen in vergelijking met andere jaren. We hebben er deze keer voor gekozen om de onderbouw mee te laten feesten met de bovenbouw. Dat betekent dat de onderbouw (groep 1 t/m4)  in de ochtend vrij is en zij worden dan om 10:45uur op school verwacht. Dan zullen zij in de klas een klein feestje bouwen, daar lunchen en dan na de grote pauze zal het feest in de hal losbarsten samen met de bovenbouw tot 14.30uur. 

Voor de bovenbouw geldt de normale lestijd; van 8.30u-14.30uur. Denk aan je lunchpakket.
Tijdens deze middag wordt er voor de kinderen weer gezorgd voor iets te drinken en iets lekkers.
Natuurlijk bent u als ouders van harte welkom om met ons mee te komen feesten om 12.45uur. Graag zelfs!
Voor de ouders is er koffie/thee gratis, frisdrank en wijn/bier(als de Klot binnen is) tegen betaling.

Met vriendelijke groet,

Carnavalscommissie de Horizon.

SPORTSTUIF
klik hier voor de nieuwsbrief