Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

HORIZONTAAL NUMMER 13
09-12-2014


LEESWERKGROEP
In verband met de aanschaf van nieuwe leesboeken met de kinderen van de kindermedezeggenschapsraad zijn we nog steeds op zoek naar ouders voor een werkgroep om de bibliotheek actueel en up-to-date te houden. Op dit moment zijn er twee ouders, die zich hiervoor aangemeld hebben. Het zou fijn zijn wanneer we nog twee aanmeldingen erbij krijgen.

Concreet komt het er op neer dat de werkgroep diverse keren per jaar bij elkaar komt om de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- Boeken voorzien van niveaucode
- Boeken voorzien van schoolstempel
- Boeken kaften met boeklon
- Boeken invoeren in uitleen- en inventarisatieprogramma
- Boeken screenen (beschadigingen, actualiteit, …)

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze werkgroep dan kunt u zich aanmelden bij Frank (directie@obs-dehorizon.nl).

FUNTIME BIJ DE COMEET
Klik hier voor de flyer.