Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

HORIZONTAAL NUMMER 14
17-12-2014

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:
Dylano Siau (groep 5)
Noah Nielen (groep 6)

Wij wensen deze nieuwe leerlingen een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

PERSONELE MEDEDELINGEN
Afgelopen week hebben de ouders van de leerlingen uit groep 1-2 en groep 3-4 per mail een brief ontvangen, waarin ze op de hoogte werden gebracht van enkele personele mededelingen.

Voor groep 1-2 geldt dat na de kerstvakantie extra personele inzet wordt gepleegd, vanwege de grootte van de groep. Dat betekent dat er op maandag tot en met donderdag op de ochtenden een extra leerkracht wordt ingezet, zodat de groep dan gesplitst kan worden. Als u hier klikt dan kunt u hierover mee lezen.

Na de kerstvakantie zal juffrouw Hanneke (groep 3-4) geopereerd worden aan haar been. Dat betekent dat zij enkele weken uit de roulatie zal zijn. De vervanging van Hanneke wordt intern opgevangen. Als u hier klikt dan kunt u hierover meer lezen.

MEDIAWIJSHEID
Eind november hebben we, samen met OBS Het Toverkruid, een tweetal ouderavonden georganiseerd, die aansloten bij het project mediawijsheid. Zoals toen toegezegd zouden we de hand-outs en de presentatie naar alle ouders mailen.

Klik hier voor de hand-out van maandag 24 november (mediawijsheid 9 t/m 14 jaar).
Klik hier voor de presentatie van maandag 24 november (mediawijsheid 9 t/m 14 jaar).
Klik hier voor de hand-out van donderdag 27 november (mediawijsheid 0 t/m 8 jaar).

SPONSORLOOP
Morgenavond, donderdag 18 december, willen we het bedrag bekend maken voor het goede doel. Wij willen jullie vragen om uiterlijk morgen het sponsorloopgeld in te leveren bij de groepsleerkracht, zodat we het geld kunnen gaan tellen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

KERSTACTIVITEIT
Donderdag 19 december hebben we het kerstdiner in de klassen. Hiervoor hangen er inschrijflijsten bij de klassen. Het is de bedoeling uw kind een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht maakt. De aantallen staan erbij vermeld.
Alle kinderen volgen op deze dag het reguliere lesprogramma tot 14:30 uur!!

Programma donderdag 19 december:
17:00 - 18:00 uur    Kerstdiner in de klas
18:00 - 18:30 uur    Pauze voor de kinderen en ontvangst ouders
18:30 - 19:30 uur    Kerstviering
19:30 - 20:30 uur    Veiling en samenzijn onder het genot van een glaasje glühwein!

KERSTVAKANTIE
Het jaar zit er al weer bijna op. Nog even en dan begint de kerstvakantie. Het team van OBS De Horizon wil iedereen bedanken voor hun enorme inzet en betrokkenheid. Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe en hopen dat we in 2015 wederom kunnen rekenen op jullie steun en vertrouwen.

Let op!
Vrijdag 19 december zijn alle kinderen vrij in verband met een geplande studiedag. Maandag 5 januari 2015 zien wij graag alle kinderen gezond en wel weer terug op school.