Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 18
30-01-2015

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerling van harte welkom:
- Mees Martens (groep 1)

Wij wensen Mees een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

PERSONELE MEDEDELINGEN
Vandaag hebben de ouders van de leerlingen uit groep 3-4 per mail een brief ontvangen, waarin ze op de hoogte zijn gebracht van de start van de re-integratie van juffrouw Hanneke. Als u hier klikt dan kunt u hierover meer lezen.

ADRESSENLIJST LEERLINGEN
Omdat we wederom diverse nieuwe leerlingen welkom hebben geheten op onze school, hebben alle ouders deze week per mail een nieuwe adressenlijst ontvangen.

OPEN DAG
Zondag 25 januari was de Open Dag. Verschillende (nieuwe) ouders en kinderen hebben deze dag een goed beeld gekregen wat onze school zo bijzonder en uniek maakt. Via deze weg willen wij alle ouders bedanken, die ons geholpen hebben deze dag. Samen kunnen we terugkijken op een geslaagde dag!

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN
Vandaag ontvangen de kinderen het rapport. We hebben een nieuw rapport ontwikkeld, omdat we merkten dat het vorige rapport niet meer aan onze wensen / verwachtingen voldeed. Bij het rapport zit een begeleidend schrijven, zodat u kunt lezen hoe het rapport gelezen moet worden.

De kinderen ontvangen één exemplaar van het rapport. Mochten er ouders zijn die bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding, een kopie van het rapport willen hebben, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij de groepsleerkracht.

Na de carnavalsvakantie willen we, met een enquête, graag horen hoe onze ouders het rapport hebben ervaren. Wat zijn de goede of minder goede punten? We bespreken de opbrengsten dan met de werkgroep rapportage en de MR om van daaruit te bekijken welke ideeën we willen gebruiken om het rapport te verbeteren.

Op maandag 2 februari en donderdag 5 februari staan de oudergesprekken gepland. Ouders hebben een mail ontvangen met de indeling van deze gesprekken.

REMINDER CARNAVAL
Het is alweer bijna 13 februari en die dag staat in het teken van carnaval op De Horizon. Ook dit jaar zijn we op ons bal voorzien van een getalenteerde band. Het dak gaat er dus weer zeker vanaf. Carnaval is geen carnaval zonder een prins en prinses. Zij zullen dan ook zeker aanwezig zijn. Wie dit zijn is nog een verrassing.

Dit schooljaar heeft de carnavalscommissie voor dezelfde opzet gekozen als afgelopen schooljaar. Dat betekent dat er voor gekozen is om de onderbouw mee te laten feesten met de bovenbouw. De kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) zijn het eerste deel van de ochtend vrij en worden om 10:45 uur op school verwacht. Zij bouwen dan in de klas een klein feestje en gaan daarna samen lunchen (vergeet dus niet een lunchpakket mee te geven). Voor de kinderen van de bovenbouw geldt de normale lestijd; van 8:30 – 14:30 uur. Ook voor hen geldt: Denk aan je lunchpakket!

Van 12:45 – 14:30 uur barst het feest los in de hal. Tijdens het carnavalsbal wordt er voor de kinderen gezorgd voor iets te drinken en iets lekkers. Ook zal er tijdens het carnavalsbal een modeshow georganiseerd worden en zullen de prins en prinses per klas een onderscheiding uitreiken aan de leerling die het leukst, grappigst, origineelst verkleed is.

Natuurlijk bent u als ouder(s) van harte welkom om met ons mee te komen feesten om 12:45 uur. Graag zelfs! Voor de ouders is er gratis koffie/thee te verkrijgen. Frisdrank en wijn/bier is (zodra De Klot binnen is) tegen betaling te verkrijgen.

TIJDENS HET CARNAVALSFEEST MOGEN DE KINDEREN SERPETINES UITGOOIEN, ECHTER SPUITSERPETINES EN CONFETTI ZIJN VERBODEN!!!

Met vriendelijke groet,
Carnavalscommissie De Horizon.

OUDER EXPERTISE KAART
De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs krijgt meer en meer aandacht. Educatief partnerschap heeft al op jonge leeftijd een positieve invloed op de schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen en jongeren. Om educatief partnerschap te stimuleren, willen we in kaart brengen welke expertise ouders hebben of binnen welk expertise netwerk onze ouders opereren.

Wanneer u hier klikt, kunt u de vragenlijst openen en invullen. U kunt deze dan mail naar info@obs-dehorizon.nl. Alvast hartelijk dan voor het invullen van deze ouder expertise kaart.