Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

HORIZONTAAL NUMMER 22
27 mei 2014

GROEPSINDELING 2014-2015
De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar is bekend en de medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven. 

  • We starten met vijf groepen. Dit is gelijk aan het huidige aantal groepen.
  • We zien dat het aantal leerlingen op 1 oktober licht groeit.
  • Bij de groepsverdeling streven we er in principe naar om de visie uit te dragen en dus ook het werken met gecombineerde groepen een structurele plek te geven.
  • Komend schooljaar hebben we veel leerlingen in groep 7 en 8. Vanwege onderwijskundige en organisatorische argumenten kiezen we ervoor om deze groepen, komend schooljaar, homogeen samen te stellen.
  • Om de kracht van onze manier van werken zo optimaal mogelijk te benutten, streven we naar relatief kleine groepen.

Wij zijn er van overtuigd dat we met deze groepsindeling de ingezette ontwikkeling verder kunnen vormgeven en waarborgen.

Op maandag 25 augustus starten we met de volgende groepsindeling en leerlingenaantallen:
Groep 1-2       24 leerlingen
Groep 3-4       25 leerlingen
Groep 5-6       18 leerlingen
Groep 7          22 leerlingen
Groep 8          22 leerlingen


SPORTTOERNOOIEN
Klik hier voor meer informatie

SPORTSTUIF
Klik hier voor de nieuwsbrief