Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 4

dinsdag 17-09-2013

HORIZONTAAL VIA DE WEBSITE
Met de lancering van onze nieuwe website, die dagelijks veel bezoekers krijgt, hebben we ervoor gekozen om de Horizontaal niet meer per mail te versturen. De achterliggende gedachte is om u en andere belangstellenden bekend te maken met onze nieuwe website. Door de website te bezoeken om de Horizontaal te lezen, hopen we ook dat u de tijd neemt om bijvoorbeeld bij de diverse groepen te kijken. Hier vindt u regelmatig nieuwe informatie en foto’s van de desbetreffende groep.

We begrijpen dat u misschien even moet wennen aan deze verandering, maar we hopen dat u de moeite wilt nemen om hierin mee te gaan. De Horizontaal kunt u overigens ook als pdf-bestand inzien (vooral handig wanneer u het lettertype op de site te klein vindt). U vindt rechts onderaan een icoontje ‘PDF-Adobe’. Wanneer u hier op klikt wordt er automatisch een pdf-bestand aangemaakt.

ENQUÊTE INFORMATIEAVOND
De enquête staat klaar op de website. U kunt deze tot uiterlijk vrijdag 20 september sturen naar info@obs-dehorizon.nl of inleveren bij de groepsleerkracht.

CONTINUROOSTER
Tijdens de informatieavond van donderdag 29 augustus hebben wij u geïnformeerd over de lunch tijdens het continurooster. We willen u herinneren aan enkele afspraken:
- Wat in de broodtrommel zit, wordt opgegeten! Geef uw kind(eren) dus niet teveel mee.
- Geen snoep of koeken met chocolade (wel fruit)!

We willen hier graag één lijn in trekken en zien er de komende tijd op toe dat deze afspraak wordt nagekomen. Wij bedanken u alvast voor uw medewerking.

OUDERGESPREKKEN
De eerste ronde oudergesprekken staat helaas niet vermeld op de jaarkalender. Wij hebben deze ingepland in week 45 (4 t/m 8 november 2013). U kunt dit alvast invullen op uw kalender.

KLASSEOUDER GROEP 3-4
De klassenouder van groep 3-4 stelt zich voor. Klik op de link hieronder.
Klassenouder groep 3-4