Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

 

HORIZONTAAL NUMMER 6
maandag 4 november 2013

STUDIEDAG
Woensdag 6 november hebben wij de derde studiedag van het schooljaar 2013-2014 gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij! Tijdens deze dag richt het team zich samen met de collega’s van OBS De Bron uit Deurne op excellentie en (hoog)begaafdheid. De studiedag wordt georganiseerd en begeleidt door Bureau Wolters. Een toonaangevende dienst met ontzettend veel expertise op het gebied van excellentie en (hoog)begaafdheid.

VIERING
Aanstaande vrijdag 8 november organiseren we een speciale viering, waarbij ook de kinderen, ouders en collega’s van Korein Kinderplein en Peuterspeelzaal Pinkeltje aan zullen sluiten. De viering is gericht op de lancering van een promotiefilm. We krijgen deze ochtend bezoek van onze oud-leerling Bobo, die de eerste USB-stick (met daarop de promotiefilm) aan de wethouder van onderwijs van de gemeente Asten zal uitreiken. Natuurlijk zijn ouders en jongere broertjes/zusjes welkom om aan te sluiten. De viering start om 11.30 uur en eindigt rond 12.00 uur.

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN
Op directieniveau wordt momenteel gewerkt aan de onderwijskundige en financiële planning voor de komende jaren. Daarom is het voor ons van essentieel belang om zicht te hebben op de concrete aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Vooral voor de lange termijn ontbreken deze gegevens, omdat in de praktijk blijkt dat kinderen pas aangemeld worden als ze 3 of zelfs 3,5 jaar oud zijn. Dit wordt mede vanuit de overheid en de gemeente gestimuleerd. U kunt echter uw kind al in een eerder stadium inschrijven. De inschrijving verplicht u tot niets (in Nederland bestaat immers vrijheid van onderwijskeuze), maar biedt de school wel de mogelijkheid om te sturen op de lange termijn. Wij zouden het daarom erg op prijs stellen, wanneer u uw kind(eren) al in een vroeg stadium (het kan al vanaf 6 maanden) aanmeldt op onze school. Op die manier krijgen we meer zicht op de leerlingenaantallen, zodat we beter in staat zijn om realistische meerjarenplannen op te stellen voor onderwijskundige ontwikkelingen, huisvesting en personeel. U kunt het inschrijfformulier downloaden via onze website (www.obs-dehorizon.nl) of een exemplaar opvragen bij de directie van de school. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:

Kelsey de Brouwer (groep 1)
Teun Caron (groep 1)

Wij wensen deze nieuwe leerlingen een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

KERSTMATERIALEN
De werkgroep kerst doet een oproep aan de ouders voor kerstmaterialen, die niet meer gebruikt worden. Heeft u nog materialen op zolder liggen, die nog goed bruikbaar zijn en waar u niets meer mee doet? Lever ze dan in op school. De werkgroep kerst kan ze dan gebruiken voor de aankleding van het schoolgebouw. U kunt de materialen inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind of bij onze conciërge (Jan).

JUST 4 GIRLS
Vanuit het jongerenwerk wordt er een nieuwe activiteit georganiseerd voor meisjes uit groep 7 en 8 (10-13 jaar) genaamd ‘Just 4 Girls’. Dit initiatief is bedoeld voor meiden die leuke activiteiten willen doen na school. Elke eerste dinsdagmiddag van de maand is dit in de comeet te doen en elke eerste woensdagmiddag in de maand in Asten bij 1Hoog. De kosten bedragen € 25,- p.p. voor 8 keer. Binnenkort ontvangen de leerlingen uit groep 7 en 8 een flyer van deze nieuwe activiteit.

PUBERICEREN (Wat is dat nou weer?)
In de puberteit verandert het contact met je kinderen. Vroeger maakte je automatisch deel uit van hun wereld, in de puberteit gaan ze steeds meer hun eigen weg. Ze worden zelfstandiger en krijgen hun eigen wereld. Pubers willen niet altijd dat je je met hen bemoeit en ze lijken weinig behoefte te hebben aan contact. Lijken, want pubers hebben het toch juist nu nodig om te weten dat ze bij je terecht kunnen. Communicatie is de sleutel. Is je puber uitgesproken of zijn jullie samen uitgesproken? Wordt het communiceren of pubericeren?

Dit en meer wordt behandeld in de jaarlijkse thema-avond van het Varendonck College op donderdag 7 november 2013. Samen met het NKO organiseren zij een inspirerende avond waarin de beleving van je puber en communicatie met je puber centraal staan. Aan bod komen onderwerpen zoals: sfeer in huis en op school, emoties, aan het werk, gewoonten (alcohol, Facebook, kleding, voeding etc.).

Herkent u dit? Kom dan ook Pubericeren op donderdag 7 november om 19.30 uur, Aula Varendonck-College, Beatrixlaan 25 Asten. Aanmelden? Klik hier.