Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

HORIZONTAAL NUMMER 05
30-09-2014


CURSUS VAN DE LEV GROEP
De LEV Groep gaat een gratis cursus verzorgen voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. De cursus, Triple P (Positief Pedagogisch Programma), wordt op woensdagen aangeboden van 9.00 – 11.00 uur in november en december in het gebouw van de LEVgroep (Tramstraat 2 in Deurne).

De intakegesprekken zijn op woensdagochtend  8 en 29 oktober a.s.. Op school liggen folders waarin meer uitleg wordt gegeven over de inhoud van deze cursus.

FUNKEY VOOR KLEUTERS
Klik hier voor meer informatie.

SPORTSTUIF
klik hier voor meer informatie.

UITNODIGING VOOR OUDER(S)/VERZORGER(S) VAN LEERLINGEN UIT GROEP 8 
Klik hier voor de uitnodiging.

KINDERBOEKENWEEK IN DE BIBLIOTHEEK
http://bibliotheekhelmondpeel.nl/nieuws/2014/09/19/kinderboekenweek-bestaat-60-jaar-en-dat-betekent-feest