Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 33

09-07-2015


INFECTIEZIEKTEN
We hebben deze week diverse meldingen gehad van de infectieziekte: hand-, voet- en mondziekte. Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door een virus. Wanneer je hier klikt, kun je er meer over lezen.

Tevens hebben we ook een melding ontvangen van waterpokken. Klik hier om meer over deze besmettelijke infectieziekte te lezen.

VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID
Deze week ontvangen jullie een mail met daarin een link naar een vragenlijst over de sociale veiligheid. Deze vragenlijst wordt 1x in de vier jaar afgenomen onder ouders, leerkrachten en leerlingen (groep 5 t/m 8). De opbrengsten van deze vragenlijst worden met de medezeggenschapsraad besproken en uitgewerkt in een plan van aanpak. Voor de opbrengsten is het van belang dat we een hoge respons behalen. We hopen dan ook dat jullie de tijd willen nemen om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst wordt per gezin gemaild naar de eerstgenoemde ouder/verzorger in ons administratiesysteem. In de meeste gevallen zal dit de moeder zijn.

ENQUÊTE RAPPORT
Dit schooljaar hebben we, voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8, een nieuw rapport geïntroduceerd om de ontwikkeling van jullie kinderen in beeld te brengen. Ondanks dat we tijdens de rapportgesprekken al de nodige feedback hebben ontvangen, zijn we toch benieuwd naar jullie ervaringen. We willen jullie daarom vragen om een korte enquête in te vullen. Klik hier om de enquête te openen. De ingevulde enquête kunt u mailen naar: directie@obs-dehorizon.nl.

SPORTSTUIF
Klik hier voor de nieuwsbrief.